Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bedre hjorteviltjakt 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK120 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Bedre hjorteviljakt i Hedmark 2014NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Bedre Ettersøk av skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2016Avslått
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Bedre ettersøk av rådyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Bearbeidelse resultater hønsefugltakseringNJFF Vest-Agder10 500Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Bearbeidelse resultater hønsefugltakseringNJFF Vest-Agder10 500Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Bd övervakning med eDNAAlexander Eiler100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Bavaring av viltkoridor i BrandhauganOPPIGARD AALBU Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bats in Norway. Filling knowledge gaps.NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Bats in Norway. Filling knowledge gapsNMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA2 900 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Barnacle goose ringing SvalbardStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Avskytningsstrategier for elg og hjortNorsk institutt for naturforskning1 400 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Avlsstasjon for fjellrevNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Ikke realitetsbehandlet
Avlsstasjon for fjellrevNorsk institutt for naturforskning2 849 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Avlsprogrammet for fjellrev 2015Norsk institutt for naturforskning3 180 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrev Norsk institutt for naturforskning2 900 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrevNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Ikke realitetsbehandlet
Avlsprogrammet for fjellrevNorsk institutt for naturforskning3 200 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrevNorsk institutt for naturforskning3 200 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Avholdelse av 4 endagers jaktlederkursProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2017Delvis innvilget
Avholdelse 4 slaktekurs hjortevilt Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Aversjonstrening av hund på reinNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Automatisk analyse av flaggermusopptakStrix miljøutredning20 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Automatic VHF/GPS-collaring device for red foxInstitutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMiljødirektoratet2015Avslått
Auka felling av hjort/elg i Aurland kommune , CWDFelles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune150 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Artskartlegging 2017 - 2018Melhus kommune30 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Arrangering av internasjonalt snøuglemøte 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Arrangere fellesmøter Hardangervidda villreinområdHardangervidda Villreinutval60 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side4051 - 4080 of 4176 items