Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tiltaksmidler Villrein 2018Setesdal Ryfylke Villreinlag59 186Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2019Setesdal Ryfylke Villreinlag143 000Statsforvalteren i Agder2019Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2020Setesdal Ryfylke Villreinlag50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Tiltaksmidler Villrein 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Tiltaksplan for skogsfugl - Modellering og kartlegNorconsult AsViken fylkeskommune2020Avslått
Toppdykker, sivhøne og sothøne i Oslo og Akershus:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Transport av elever til OPPTURSandefjord Turistforening Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Trekk flaggermus om våren VestlandMichaelsen Biometrika AS29 910Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Trekk flaggermus i Sør-NorgeMichaelsen Biometrika AsMiljødirektoratet2020Avslått
Trekk flaggermus om våren i Møre og RomsdalMichaelsen Biometrika AS15 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Trekk flaggermus om våren InnlandMichaelsen Biometrika AS Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Trekk hos flaggermus i Sør-NorgeMichaelsen Biometrika AS75 699Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Trekk hos flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika53 900Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Trekk og forflytninger hos flaggermus i fire fylkeMichaelsen Biometrika AS139 847Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnBIRDLIFE NORGE3 mottakere2022Avslått, Innvilget som omsøkt
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Trekk og habitatbruk hos fiskeørn (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Levert
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Trekket til myrsniper på HardangerviddaUniversitetet i BergenFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonBIRDLIFE NORGE95 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING85 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNorsk Ornitologisk Forening70 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon65 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Poster per side4051 - 4080 of 4578 items