Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
FoU- villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2013Ikke behandlet
Rådyr som byttedyrNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2013Ikke behandlet
Mårhundprosjektet 2013Midt Troms Utmarkservice 3 mottakere2013Ikke behandlet
Satellittmerking av fiskeørn i ØstfoldRune Aae30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark 3 mottakere2013Ikke behandlet
Åtebasert rovdyrturisme med fokus på bjørnStian Staberg 3 mottakere2013Ikke behandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør50 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune3 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
TILTAK FOR TILGJENGELIGGJØRING AV NATURINFORMASJONNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 29 mottakere2019Ikke behandlet
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge 28 mottakere2019Ikke behandlet
Nasjonal gåsekonferanseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 21 mottakere2018Ikke behandlet
Lærende forvaltning av hønsefuglHøgskolen i Hedmark, Avd. Evenstad 20 mottakere2013Ikke behandlet
Jakt som næringsvei i RennsjøenRENNSJØEN DA 2 mottakere2022Ikke behandlet
Reinsgevira fortel villreinhistoriaTARANDUS AS 2 mottakere2022Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Rogaland og VestlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA9 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2022Ikke behandlet
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaBIRDLIFE NORGE 2 mottakere2022Ikke behandlet
Beiteteksering Skien, Porsgrunn og Siljan kommunerSKIEN KOMMUNE35 2232 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2022Ikke behandlet
Fiskemåke overvåking og fargeringmerking ViltfondBIRDLIFE NORGE30 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Bestandsutvikling hos fjellerkeOscar Østvold2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Boltitens bestandsutvikling Axel Brevig-Edfeldt5 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått
Bestandsutvikling hos boltit og fjellerkeNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)2 mottakere2022Avslått, Avslått
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Ærfuglovervåking Indre OslofjordBIRDLIFE NORGE30 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Svarthalespove i Nord-NorgeBIRDLIFE NORGE2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Diett hos hubro ved vindkraftanleggBIRDLIFE NORGE25 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2022Ikke behandlet
Poster per side4051 - 4080 of 4650 items