Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bedre jakt i BuskerudNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Vindkraftutbyggingens påvirkning på naturNaturRestaurering AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått
Revidering av viltkartverket i Tydal kommuneTydal kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Hubro og kraftforsyning på Solværøyene, Lurøy kommNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Opplæringsjakt på elg og rådyr Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Viltsporregistrering i fbm sporing av store rovdyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Vinterofring av rådyrKonnerud Jeger og Fiskeforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg Reiselivsforum20 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Prosjekt på jaktfalk og vandrefalk i NordlandStatskog Fjelltjenesten2 mottakere2013Avslått
Skyte opplæring av nye unge storviltjeger 16 År.+ Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig10 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Elgbeitetaksering Øvre Romerike ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold37 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering Østmarka ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Sjøfugløy på Munkholmen - teknisk utredningTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2013Ikke behandlet
Aldersanalyse av elgUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Jakt på storviltOlav Schrøder2 mottakere2013Avslått, Innvilget som omsøkt
HordaHjortNIBIO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning100 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Vårtrekk av polarsniper i VarangerfjordenJames Robert Wilson70 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
grønnliGeir Glømme2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening2 mottakere2013Avslått
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
SmågnagertakseringStatskog SF, region Helgeland 2 mottakere2013Ikke behandlet
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør25 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Storviltjaktkurs med rifleskyting for kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side4051 - 4080 of 4176 items