Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mal for organisering av hjorteviltforvaltningNaturPartner Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Videregående kurs i ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
HordaHjortNIBIO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging Vandrefalk i Buskerud 2013.Naturvernforbundet i Buskerud25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Horndykker i Buskerud 2013Naturvernforbundet i Buskerud15 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013Faun Naturforvaltning AS50 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Fleirbruksområde - fuglehundNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Driftsplanutvikling småvilt - Spekedalen/SølendaleHalgrim Breie Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Temadag årsmøtet NJFF-NordlandNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling NordlandStatsforvalteren i Nordland2013Ikke realitetsbehandlet
Driftsplan småvilt ÅfjordSonja Ekker Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Norske fuglearter, biologisk mangfold og utviklingNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Revejaktkurs for ungdomSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kartlegging flaggermus SF 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Vinterforing av elgSvartisen elgregion Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Vannfugltelling Bergen og OsNorsk Ornitologisk Forening Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Ny driftsplan Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Forvaltningsområde Gaularfjell - fellefangstNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_2013Pål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Forvaltningsplan for grågås i PorsangerPorsanger kommune Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyrutNorsk institutt for naturforskning200 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Åtebasert rovdyrturisme med fokus på bjørnStian Staberg 3 mottakere2013Ikke behandlet
Uglekasseprosjekt i TromsNOF - Troms Fylkeslag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Vårtrekk av polarsniper i VarangerfjordenJames Robert Wilson70 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Rekrutteringsprosjekt - skoledelNorges Jeger- og Fiskeforbund, Sør-Trøndelag og Trondheim og Omland Fiskeadministrasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
grønnliGeir Glømme2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Informasjonsmøte rådyr forvaltningSiljan Jeger- og Fiskerforening10 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Støtte til utgivelse av årboka Villreinen 2013Villreinrådet i Norge180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Støtte til villreinseminar om reginale planerVillreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende hønsehauk i S-VestfoldOdd Taale Frydenlund Steen Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Poster per side4051 - 4080 of 4179 items