Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Plan for hjorteviltforvaltningLILLESTRØM KOMMUNE39 999Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av Hønsehauk i Hemnes kommuneKristian Sivertsen15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Reirhyller i krykkjekoloni på OnaONA OG HUSØY VELFORENINGStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Reinaversjon for hundBODØ JEGER- OG FISKERFORENING23 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Etablere bestandsplan Villrein 2021-2023VEST-JOTUNHEIMEN VILLREINUTVAL30 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i Grane og HattfjelldalPer Arnstein Lorentzen15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Revidering av forvaltningsplan for grågåsPORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Videreføring - bestandsovervåking på gås PORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Taksering av lirypebestandSELBU FJELLSTYRE5 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Registrering av sangsvane om sommeren i Lofoten.NOF LOFOTEN LOKALLAG10 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Jakt for jenter i BJFBERGENS JÆGER- OG FISKERFORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Villreinjakt for ferske jegereNJFF AUST-AGDER6 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Kurs i taksering av hønsefuglNJFF AUST-AGDER2 500Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Taksering HovdenNJFF AUST-AGDER21 600Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
COAT rypemodule - JaktfalkovervåkningUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i deler av M&RFAUNAFOKUS AS45 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Delvis innvilget
Oppfølging av aktive hubroterritorier i M&R.FAUNAFOKUS AS28 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Delvis innvilget
Vilt i og ved vann i Bergen kommuneBERGEN KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Normann-prosjektet NORD-FRON KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Forhindre tap av rådyrkje i landbruketTYSVÆR JEGER OG FISKERFORENING39 507Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av fjellmyrløper i OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLANDStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Kartlegging av fjellhekkende vadefugler i OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av vannfugl i rike vannmiljøer OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Midler til ÅtebuANDØRJA SMÅVILTLAG SA29 136Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
hønsehauk, hogst ved reirplasserKISTEFOS SKOGTJENESTER AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
fiskeørn, bestandsregistrering 2021KISTEFOS SKOGTJENESTER AS35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Seminar diverse fuglearter vs skogbruk m.m.NATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID10 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
hønsehauk 2021, kartlegging i del av GjøvikKISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Fallviltundersøkelser - freda arter 2021VETERINÆRINSTITUTTET400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side4051 - 4080 of 4578 items