Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Modeller for lokal beverforvaltningFrank Narve Rosell35 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell 10 mottakere2016Levert
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Eksponering av beveren for jegerenFrank Narve RosellMiljødirektoratet2014Avslått
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell 19 mottakere2013Levert
"Der Dronninga er Konge"FOTO ANDERS TVEITMiljødirektoratet2021Avslått
Kurs for viderekommende i ArtsobservasjonerForum for natur og friluftsliv i Agder20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Kurs i rapportsystemet ArtsobservasjonerForum for natur og friluftsliv i Agder20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Kurs i ArtsobservasjonerForum For Natur Og Friluftsliv Agder20 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD20 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD21 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD2 mottakere2021Avslått, Innvilget som omsøkt
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Opplæringsjakt i skolenForollhogna VillreinvaldStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Tilskudd til villreinjaktoppsyn Forollhogna Villreinvald21 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Konflikt mellom tam- og villrein i ForrolhognaForollhogna VillreinområdeStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Tilskudd til villreinoppsyn 2019Forollhogna Villreinområde24 500Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Registrering av villrein og tamrein øst i Forollh.Forollhogna Villreinområde Miljødirektoratet2018Levert
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde28 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Levert
Villreinens arealbruk i ForollhognaForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Levert
Støtte til villreinoppsynet 2016Forollhogna Villreinområde23 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
A.Arealbruk. B Villreinoppsyn. C SkoleprosjektForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Levert
Støtte tli villreinoppsynetForollhogna Villreinområde20 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukForollhogna Villreinområde40 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
A.Villreinens arealbruk. B. Støtte villreinoppsynForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
A:Villreinens arealbruk. B: Støtte villreinoppsyneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Overvåking av villreinbestanden og dens livsmiljøForollhogna Villreinområde55 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Poster per side4051 - 4080 of 4578 items