Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)4 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)120 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Digital elgbeitetakseringSkogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)Miljødirektoratet2015Avslått
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 00010 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kompetanseheving innen viltsektoren 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)110 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 00010 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Kompetanseheving innen viltsektoren 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)100 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)15 00010 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)100 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Fangst av mink - Ekne - AlstadhaugSkogn Folkehøgskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Forvaltning av smårovdyrSkånland Jeger- og fiskeforening10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
HjorteviltplanSkånland kommune10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakt 2019Snøhetta villreinutvalg42 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Administrasjon av CWD prøvetaking SnøhettaSnøhetta villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg49 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Villrein overvåking og oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg42 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Oppsyn VillreinSnøhetta villreinutvalg Miljødirektoratet2016Levert
Villrein overvåking og oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg45 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Merking villreinSnøhetta villreinutvalg80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Beitekartlegging SnøhettaSnøhetta VillreinutvalgMiljødirektoratet2020Avslått
Villreinoppsyn 2020Snøhetta Villreinutvalg38 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Oppsyn Snøhetta 2023SNØHETTA VILLREINUTVALG42 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Viltkameraovervåking av mulig villreintrekkSNØHETTA VILLREINUTVALG15 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG3 mottakere2022Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Poster per side4051 - 4080 of 5095 items