Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av elgbestanden i Vestvågøy kommuneVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Søknad om telling av elgbestanden på VestvågøyaVestvågøy kommune2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Søknad om telling av elgbestanden i VestvågøyVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Vilttiltak - forvaltningsplan og elgtellingVESTVÅGØY KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Unik vilt-biobank med historisk materialeVeterinærinstituttetMiljødirektoratet2020Avslått
Fallviltundersøkelser - freda arter 2020Veterinærinstituttet350 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Etablering og anvendelse av biobank for villrein -Veterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Unik biobank med historisk materialeVeterinærinstituttet1 500 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Vevsprøver fra norske hjortedyr - CWDVeterinærinstituttetMiljødirektoratet2019Avslått
Fallviltundersøkelser - freda arter 2019Veterinærinstituttet350 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Fallviltundersøkelser - freda arterVeterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Tularemi i norske ulvepopulasjoner VeterinærinstituttetMiljødirektoratet2018Avslått
Unik biobank med historisk materialeVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Fallviltundersøkelser,Veterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet2 800 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Blynivå i norske rovfuglarVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Fallviltundersøkelser - freda arter 2021VETERINÆRINSTITUTTET400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Tiltak Vestjotunheimen Vidar Moen40 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Beiteregistrering elgVikna Utmarksråd Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Prosjektet "Helt naturlig"VillmarksfotoMiljødirektoratet2017Avslått
Søknad om tilskudd til trykking av temahefteVillreinrådet i Norge30 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2019Villreinrådet i Norge230 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2019Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2018Villreinrådet i Norge220 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2018Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til utgivelse Villreinen 2017Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2017Villreinrådet i Norge Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2016Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Poster per side4051 - 4080 of 4179 items