Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Hjorten i Nordfjella - del 2NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Improving efficiency of fecal genotypingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Mårprosjektet 2020Høgskolen I Innlandet500 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Norsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
DNA: øke suksessen av feces-prøvene med gressStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering,"hotspots" og CWD hos hjortedyrNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
SKANDULV-Kildebestand, trender & økosystemeffekterHøgskolen i Innlandet, Evenstad 500 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Matrise og faktaark til HP sjøfuglNorsk Ornitologisk Forening500 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Drift Ringmerkingssentralen 2016Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Snøuglas bestandsforh, vandr. & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning500 00010 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2015Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Drift av ringmerkingssentralen i 2014Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Effekten av jakt på sosial organisering hos elg Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2013Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Hjortedyr:diett, parasitter og bestandsbegrensningStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina525 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Estimering av høstbestanden av grågjess i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA550 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2017Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen550 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning570 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Lirypedemografi: Analyser av Hønsefuglportal-dataSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA600 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kartlegging av Bd i AkershusNorsk institutt for naturforskning600 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning600 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord600 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Hunting wild and domestic reindeerNTNU Vitenskapsmuseet600 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Drift av Ringmerkingssentralen 2021MUSEUM STAVANGER AS750 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side4051 - 4080 of 4179 items