Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppsyn i villreinjakta Reinheimen-Breheimen villreinutvalg54 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2014Marker kommune54 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2013Marker kommune54 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Prosjekt tiurleikVIKEN SKOG SA54 500Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Delvis innvilget
Slakte-Parteringskurs SørfoldNORGES BONDELAG55 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Hettemåkekartlegging (M)BIRDLIFE NORGE55 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bidra til økt rådyrbestand i Lund, og DalaneJoacim Engeset Laurendz55 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Overvåkning av pattdyr i Fjella ved snøsporingFinne Natur55 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening55 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av hubro Møre og Romsdal 2017oum55 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2017Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjakt 2015Reinheimen-Breheimen villreinutvalg55 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Hønsehauk, hekkeplasser i Øystre SlidreKistefos Skogtjenester as55 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av villreinbestanden og dens livsmiljøForollhogna Villreinområde55 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Reinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg55 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Oppsyn i villreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Oppsyn i villreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Oppsyn i VillreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Klimatilpasning og høstbare arter i TrøndelagTrøndelag Fylkeskommune56 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Oppsyn i villreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg56 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Foring av elg for å hindre trafikkskaderoslo kommune56 000Oslo fylkeskommune 2013Innvilget som omsøkt
Ivaretakelse av trua og sårbare arter i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN57 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltressurarEtnedal kommune57 500Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås på våren 2023 SBIRDLIFE NORGE58 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Midler til beiteregistrering og kursALLSKOG SA59 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2018Setesdal Ryfylke Villreinlag59 186Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Slaktekurs i Steigen kommuneNORGES BONDELAG60 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro ved vindkraftanleggBIRDLIFE NORGE60 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Tiltak for hekkande vipe i 2023NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL60 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
kartlegging urbant hekkende måker i BergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Poster per side4051 - 4080 of 5097 items