Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Piggsvin i Norge – en kunnskapsstatusSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Skadefelling gåsNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Hvorfor er elgkalvene mindre? HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Grevling i Innlandet 2022-2023 HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Overvåking av fotråte hos villrein i RondaneRONDANE SØR VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Kultivering for småvilt, jaktleder opplæringVAREGGA GRUNNEIGARLAG JAKT- OG BEITEFORENINGVestland fylkeskommune2022Avslått
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Villsvinets arealbruk - verktøy for forvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Tilskudd av overvåkning av salamander og bestandsbSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Dvergmåke kartlegging og ringmerkingBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Hjort- Årlig registrering og statistikkUTMARKSFORVALTNINGEN ASViken fylkeskommune2022Avslått
Kartlegging av tretåspett i Surnadal og Tingvoll NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Supplerende småspovekartlegging i Møre og Romsdal NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Kartlegging av Grågåsreir i ferskvannslokaliteterUTMARKSFORVALTNINGEN ASStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Overvåking av storspove (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging av horndykker i Innlandet (S)BIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Svarthalespove i Nord-NorgeBIRDLIFE NORGE2 mottakere2022Avslått
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
Genetisk analyser og praktisk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging og overvåking av vandrefalk i HedmarkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEENStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Jenter og jaktBERGENS JÆGER- OG FISKERFORENINGVestland fylkeskommune2022Avslått
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJONStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Skadefelling oterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Opplæringskurs vilt 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND TELEMARKVestfold og Telemark fylkeskommune2022Avslått
Fangst og merking av Europeisk oter i NorgeUNIVERSITETET I SØRØST-NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Bekjempelse av minkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Kartlegging av hekkende vipe 2022TRONDHEIM KOMMUNEStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Kurs rådyr i førsteslåttenINDRE ØSTFOLD KOMMUNEViken fylkeskommune2022Avslått
Praktisk fallviltarbeidSKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2022Avslått
Webinar og seminar om vilt, skogbruk og ny FSCNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID2 mottakere2022Avslått
Poster per side4051 - 4080 of 4645 items