Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grunneierorganisering og tilrettelegging for gåsejNorges Bondelag2 710 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i Ryfylke-bassengetNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie på Helgeland –Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinen sin områdebruk-RondaneNord-Fron kommune20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Seminar praktisk bestandsplanlegging HelgelandProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Temakvelder i ettersøk på hjorteviltSørum kommune16 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Automatisk analyse av flaggermusopptakStrix miljøutredning20 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland15 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Taksering av hønsefuglNJFF Sør-Trøndelag15 000Trøndelag fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til Hjortevilt 2018Aust-Agder fylkeskommune70 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Innslag av mellomskarv i jaktutbyttet i SkagerakNorges Jeger- og Fiskerforbund90 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Bestandsovervaking Havørn Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Storfugl - habitatval, overleving og reproduksjonHøgskolen i Hedmark120 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Bd i AkershusNorsk institutt for naturforskning600 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Telemetristudie av rødrev - 2018Morten Odden400 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Deteksjon av Amerikansk mink med eDNAJon Valbjørn Hagelin129 600Oslo fylkeskommune 2018Innvilget som omsøkt
Bedre ettersøk av rådyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering VefsnVefsn kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad – videreføring av Salten ViltforvaltningsråProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie i Salten – JakProsjekt Utmark31 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd – slaktekurs 2018 SaVProsjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for kvinnerNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus28 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Hettemåke - hekkebestandNOF avdeling Rogaland4 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Kurs i rapportsystemet ArtsobservasjonerForum for natur og friluftsliv i Agder20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
ElgjaktkursNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland53 500Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Tiltak for hekkande storlomoum4 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekke-og myteområder for sædgåsNord universitet 80 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Re-taksering av elgbeite Gjøvik kommune 2018Per Thomas Lønnum95 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Registrering av spillplasser for storfugl i GausdaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen25 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland45 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side4051 - 4080 of 4608 items