Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Nasjonalt overvåkingsprogram for fjellrevNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Levert
Kartlegging av biologisk mangfoldNOF avd. Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Levert
Utdanning av ettersøksekvipasjer, villsvinNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Overnattende kråkefuglNOF avdeling Rogaland Rogaland fylkeskommune2015Levert
Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Havørn; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen 2 mottakere2015Levert
Kartlegging av fjellmyrløperTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Vannfuglenes bruk av våtmarksområdet HotterelvosenTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2015Levert
Villrein i Vestjotunheimen villreinområdeÅrdal Jeger og Fiskerforening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Levert
Kartlegging av trekkende trollflaggermus på Sør- oStrix miljøutredning 2 mottakere2015Levert
Villsvin, Ny art i Hedmark- ettersøk og utdanning NJFF Hedmark Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Platform for applied red fox research in NorwayInstitutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Miljødirektoratet2015Levert
Viltseminar i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2015Levert
Bestandsvurdering av elg i Nedre HallingdalFlå kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2015Levert
Jaktlederkurs FolloUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2015Levert
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2015Levert
kontroll av rev og mår for å øke skogsfuglbestandeInstitutt for naturforvaltning Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Vurdering av hjortebestand - fortsettelseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Levert
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2015Levert
Jakt i LierneLierne kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
Kartlegging av småpattedyr Hedmark 2015Randsfjordmuseene Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2015Levert
Info-Opplæringstiltak Vilt i n-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
Kurs i sjøfugljaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Hønsefuglportalen 2015Norsk institutt for naturforskning 19 mottakere2015Levert
Poster per side4051 - 4080 of 4578 items