Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gaupesporing vinteren 2018 - 2019Norges Jeger- og Fiskerforbund793 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Seminar om villrein og ferdsel på HardangerviddaNorsk Villreinsenter Sør125 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåkning av jaktfalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening21 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Fallviltundersøkelser - freda arterVeterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Administrasjon av CWD prøvetaking SnøhettaSnøhetta villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Arbeid med prøveinnsamling CWDKnutshø Villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Villreinjaktoppsyn Nordfjella sone 2Villreinutvalet for Nordfjella50 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Sjøfugltelling i Svellingsflaket lvo 2018Møysalen nasjonalparkstyre90 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
HUBRO: TEST AV HYPOTESER OM BESTANDSNEDGANGHøgskolen i Innlandet, Evenstad 185 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Rødrevens demografi i Norge – tilrettelegging av dNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning30 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Flaggermusprosjekter 2018NORSK ZOOLOGISK FORENING82 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Foredrag viltsykdommer-smitte til menneskerNJFF Vest-Agder8 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Villmink desimering i sjøfuglbestanderKristiansand kommune, parkvesenet50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
ElgbeitetakstElgregion Mjøsa-Glomma40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO30 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkingsprogram, elg 2017Re kommune7 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Opplæring av ettersøkspersonellÅmli kommune50 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
søknad om tilskudd til kurs for offentlig ettersøkRakkestad kommune20 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Følgeprosjekt i Rondane villreinområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Bearbeidelse resultater hønsefugltakseringNJFF Vest-Agder10 500Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata 2018Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland15 000Statsforvalteren i Rogaland2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd – slaktekurs 2018 SaVProsjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Innslag av mellomskarv i jaktutbyttet i SkagerakNorges Jeger- og Fiskerforbund90 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Undersøkelse unormal dødlighet på elgLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn60 000Trøndelag fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
FoU-delen av Jakt i Lierne-prosjektetNord universitet 100 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Bestandsplan for elg, hjort og rådyr i SkjåkSkjåk kommune19 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie på Helgeland –Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Poster per side4051 - 4080 of 4647 items