Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Konflikt mellom tam- og villrein i ForrolhognaForollhogna VillreinområdeStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)Norsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Oppfølgingprøver for å bestemme nivå av miljøgiftRandi Grønnestad20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forsøk med sperregjerde for grågåsMidtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Trøndelags ugleprosjekter10 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
VillreinjaktoppsynKnutshø Villreinutvalg10 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening30 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåkning av jaktfalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening21 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Administrasjon av CWD prøvetaking SnøhettaSnøhetta villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Arbeid med prøveinnsamling CWDKnutshø Villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av kattugle i Nord-trøndelag Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging, overvåking og tiltak mot villminkHitra kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Overvåking av vandrefalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening40 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning23 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Videre kartlegging av flaggermus i Trondheim kommuTrondheim kommune, Miljøenheten20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2018HabitatDesign Eva Tilseth40 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagGeorg Bangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forvaltningsplan grågås, Namsos kommuneMNS Miljø og landbruk25 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Mottak av skadd rovfugl i Trøndelag.Tom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Bestandsutvikling for gjess i Vestfold og TelemarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Sjøfugltellinger i Færder Nasjonalpark 2022STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Etablering av våtmarksområdet m/dam og buffersonePORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Poster per side4021 - 4050 of 4650 items