Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av takhekkende måker i OsloSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Hekkefremgang hos svartbak i OslofjoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Innlegging hekkelokaliteter fiskeørn i RovbaseNATURVERNFORBUNDET I ØVRE EIKER11 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Opplysningsskilter om løshund og vannfuglBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Overføring til RovbaseBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende hønsehaukBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Tidligere kjente hubrolokaliteter i ØstfoldUTMARKSFORVALTNINGEN ASStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Overvåking av norske trekkfugler (Oslo og Viken)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
SandsvaleprosjektNATUR OG SAMFUNN AS15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Hønsehaukreir i Rovbase Oslo/Akershus og ØstfoldUTMARKSFORVALTNINGEN AS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Vipeprosjekt 2023NORDRE FOLLO KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Oppfølging kulturlandskapsfuglINDRE ØSTFOLD KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Vandrefalk i BuskerudNATURVERNFORBUNDET I BUSKERUD45 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende arter i kulturlandskapBIRDLIFE NORGE HADELAND LOKALLAG20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hekkende hønsehaukRAPTOR SURVEY AS45 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hubroRAPTOR SURVEY ASStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Registrering og merking av vipereir i Bærum 2023BÆRUM KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Vipeprosjekt i AskerASKER KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl og uglerGeir Sjøli9 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Ivaretakelse av trua og sårbare arter i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN57 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2022FURUSETH LARS-EGIL20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Hjelp til bakkerugende fugler i kulturlandskapet. ØSTFOLD FUGLEHUNDKLUBB20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Kartlegging av takhekkende måker i Oslo byNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kartlegging av vipe i områder i AkershusNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kartlegging av hønsehauk i øvre deler av Buskerud.FURUSETH LARS-EGIL40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging horndykker 2021 - 2022Naturvernforbundet i Buskerud15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås og skadefelling: utprøving av tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Tilskudd av overvåkning av salamander og bestandsbSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Poster per side4021 - 4050 of 5095 items