Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Effekten av jakt på sosial organisering hos elg Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Tilbudsfolder for småvilt- og beverjakt i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Avholdelse 4 slaktekurs hjortevilt Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Innsamloing av statistikk,behandling, utarbeiding Espen Lysaker 2 mottakere2014Ikke behandlet
Temakveld bruk av hjorteviltregisteret Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Elgbeitetaksering Vorma Storsjøen ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Kompetanseheving kommunal rådyrforvaltningProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Informasjonsblad og temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Opplærings kurs vilt 2014Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark65 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
bestandsvurdering av grågåsRennesøy Kommune18 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Flått registrering på hjortIdar Lauge Hatlegjerde Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
FjellrypeprosjektetPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Bedre hjorteviljakt i Hedmark 2014NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Taksering av rype, skogsfugl og registrering av prNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Vegetesjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst30 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging vandrefalk, Buskerud 2014Naturvernforbundet i Buskerud20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging jaktfalk i Buskerud 2014Naturvernforbundet i Buskerud20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Vårtrekk av polarsniper på Island -2014James Robert WilsonMiljødirektoratet2014Avslått
Kartlegging Fjellvåk Buskerud 2014Naturvernforbundet i Buskerud15 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
ViltforingStraumsbukta GrunneierlagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Åkerrikse i Oppland 2014Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Fiskeørn i Oppland, supplerende registrering 2014Kistefos Skogtjenester as10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
jaktfalk i Oppland, supplerende registrering 2014Kistefos Skogtjenester as20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Hønsehauk, hekkeplasser i Nord-AurdalKistefos Skogtjenester as40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus7 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Viltkartlegging i Vegaøyan VerdensarvStiftelsen Vegaøyan Verdensarv50 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltHemne kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
NJFF-Hedmarks mårprosjekt 2014/2015NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Poster per side4021 - 4050 of 4645 items