Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om kartlegging av sitteplasser for hubroFREDRIKSTAD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Søknad om kartlegging av spillplasser for hønsefugFREDRIKSTAD KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Minkfangst i skærgårdenNORGES JEGER OG FISKEFORBUND VESTFOLD Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD2 mottakere2021Avslått, Innvilget som omsøkt
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
HjorteviltplanDØNNA KOMMUNE20 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Skytesimulator for jakttreningKILSFJORD GRENDAHUS AKTIVITETSLAG Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
Oppsyn i VillreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Jenter klar for jaktNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG90 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Holdninger til (re)etablering av villsvin i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Oppsynsmidler til villreinjakta 2021SØLNKLETTEN VILLREINOMRÅDE17 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Ugleprosjektet 2021NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2021MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Desimering av vilmink i KristiansandKRISTIANSAND KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Regional elgbeitetaksering i AgderVENNESLA KOMMUNEAgder fylkeskommune2021Avslått
Kartlegging av sporvefugl i flaumskogmark i SøyaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Beste forvaltningspraksis hønsefuglNORD UNIVERSITET60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Trykking av temahefte om skadd rovfuglNORSK FALKEJAKT FORBUNDMiljødirektoratet2021Avslått
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING20 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørn i Steigen 2021Aasmund Gylseth15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging av småspove i Romsdal og NordmøreNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL27 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Delvis innvilget
Kartlegging av fuglefaunaen i Nålbogen naturreservSELBU FJELLSTYREStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Kartlegging av tretåspett i Surnadal og TingvollNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Plan for hjorteviltforvaltningLILLESTRØM KOMMUNE39 999Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av Hønsehauk i Hemnes kommuneKristian Sivertsen15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Poster per side4021 - 4050 of 5086 items