Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Lirypas økologi i et skiftende klima 3.0STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
A thriving coast- predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 0003 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 7 mottakere2022Ikke behandlet
Bestandsvekst og effekter av jakt på rødrevSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Genetisk analyser og praktisk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
FriKalvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA630 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2 mottakere2022Avslått
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA25 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Hønsefuglportalen: Drift og konsollidering 2022-25STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Overvåking av gjess i Vesterålen 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Lirypedemog: Analyser av Hønsefuglportal-data 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA410 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Kvalitetskriterier for norsk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2022Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA260 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 8 mottakere2022Ikke behandlet
Poster per side4021 - 4050 of 4645 items