Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrering av villreinens områdebruk NordfjellaVillreinutvalet for Nordfjella Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Kartlegging av vierspurvbestanden i Hedmark 2016Kjetil Hansen Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Oppsyn VillreinSnøhetta villreinutvalg Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Forvaltinga av jerv - Målsetjing og effektarNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Effektstudie av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning 2 mottakere2016Ikke behandlet
HjorteviltseminarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Videreføring ettersøksundersøkelseNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
HønsefugltakseringNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Fureneset Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Fureneset Rogaland fylkeskommune2016Ikke behandlet
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for storfugl i ØyerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Ikke behandlet
Reetablering av oter på SørlandetNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2016Ikke behandlet
Følgeprosjekt i Rondane villreinområdeNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
Arealbruk, habitat og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av fjellmyrløper i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Scandlynx ViltkameraNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2016Ikke behandlet
Viltstasjon TelemarkTrine-Lise Thowsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning 17 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 10 mottakere2016Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i TelemarkNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
Poster per side4021 - 4050 of 4647 items