Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening100 00015 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening100 00018 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av gjess i Vesterålen 2018Norsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Elgtelling 2018Karasjok kommune 100 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Innlegging av havørndata fra Nord-Norge i RovbaseNorsk Institutt for naturforskning100 0004 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
European Goose Management PlatformNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Gås i VestfoldNorsk institutt for naturforskning100 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Hjortedyrenes biologi; En dannelsesreiseEigil Reimers100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Hønsehauk og skogsfuglNIBIO100 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av gjess i VEsterålenNorsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Småvilt 2017Høgskolen i Innlandet100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening100 00019 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata 2017Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00018 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
C14-datering av byttedyrbein fra hubrohyllerNorsk Ornitologisk Forening100 0006 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Tiltak for å redusere tap av rådyrkillinger.Norges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Reduksjon av elpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00013 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Tiltak human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Poster per side4021 - 4050 of 4645 items