Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Lyngbrenningsplan for grenseområdet Bygland-ÅseralEcofact sørvest AS2 mottakere2015Avslått, Avslått
vinterforin av rådyrAndrè Moseid2 mottakere2015Avslått, Avslått
Fallviltarbeid i KristiansandKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2014Avslått, Avslått
Orrfuglleik registrering Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2 mottakere2014Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2014Avslått, Avslått
Genetisk overvåking av jaktfalk i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Avslått
Hønsehauk og skogbruk i VesterålenNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Avslått
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere3 mottakere2014Avslått, Avslått
Overvåking av grå skimmelflaggermus i OsloNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
Kartlegging av barbastell i Drammen-områdetNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)3 mottakere2014Avslått, Avslått
Tiltak for skjeggmusøre ved Romsåsen gruverNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
Munkholmen fuglelagune - prosjekteringTrondheim kommune, Miljøenheten3 mottakere2014Avslått, Avslått
Elektronisk Løpende Elgbane Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig2 mottakere2014Avslått, Avslått
Konfliktdempende fallviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Avslått
Genetisk overvåking av jaktfalk i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått, Avslått
Kartlegging av vannriksas forflytninger i A-ANorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2013Avslått, Avslått
Foring av rådyr.Kristin Schibbye2 mottakere2013Avslått, Avslått
Automatisert akustisk deteksjon av hønsefuglerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Skadefelling av gås, kartlegging av, beiteskaderHADSEL KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Beitetakst elg og hjortØSTRE TOTEN KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2022Avslått
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
VipeprosjektetBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Beitetakst i Finsland, Laudal og BjellandÅSAN NATURTJENESTERAgder fylkeskommune2022Avslått
Kartlegging av takhekkende måker i Oslo byNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Kartlegging av vipe i områder i AkershusNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Faglig bistand til ny bestandsplanÅSAN NATURTJENESTERAgder fylkeskommune2022Avslått
Termisk sjekk av åkere, før slått.RÆLINGEN JEGER- OG FISKERFORENINGViken fylkeskommune2022Avslått
Utarbeide regional forvaltningsplan for grågås P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNINGStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Reinsgevira fortel villreinhistoriaTARANDUS AS2 mottakere2022Avslått
Nok hjort 2022 VestlandUTMARKSAVDELINGA VEST ASVestland fylkeskommune2022Avslått
Poster per side4021 - 4050 of 4645 items