Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om eggplukking Kvitsøy kommune50 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
COAT - Jaktfalk kartlegging og overvåkning VarangeUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland34 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Introjakt på elgNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland73 500Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Regional elgbeitetaksering i Telemark og VestfoldTelemark fylkeskommune120 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNorsk Ornitologisk Forening35 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Trekk flaggermus om våren VestlandMichaelsen Biometrika AS29 910Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning40 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i MRFaunaFokus AS28 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
RypetakseringNJFF Vest-Agder10 500Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie på Helgeland –Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
seminar praktisk bestandsplanlegging hjortevilt Prosjekt Utmark65 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Trekk flaggermus om våren i Møre og RomsdalMichaelsen Biometrika AS15 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Villsvin-Kurs og informasjonNJFF Hedmark60 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging truede fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS35 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Taksering av gråhegre på Vestvågøy.NOF Lofoten lokallag10 000Statsforvalteren i Nordland2019Innvilget som omsøkt
Viltkartlegging i våtmarksbiotoper langs SurnaIngvar Stenberg26 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkingsprogram, elg 2018Tønsberg Kommune7 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Utgivelse av HjorteviltetStiftelsen Elgen170 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2019Skogbrukets kursinstitutt170 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2019Skogbrukets kursinstitutt450 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kongeørn i AkershusRaptor Survey v/Odd Frydenlund Steen25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland20 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir hos kongeørnAndreas Günther6 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for Jenter/Kvinner 2019NJFF-Troms36 800Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkeplasser for hønsehaukRaptor Survey V/Odd Frydenlund Steen75 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2019Innvilget som omsøkt
NJFF-Troms Ukeskurs ElgjaktNJFF-Troms45 600Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Drift av HjorteviltportalenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 700Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Lirypetelemetri i Lierne - tilleggssøknad 2018Norsk institutt for naturforskning377 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Poster per side4021 - 4050 of 4647 items