Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Byttedyr levert på reir av hubro Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Miljødirektoratet2015Levert
Viltsikring, skogrydding langs vegLevanger kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
Human jakutøvelse og bruk av ettersøkshundHordaland Elghundklubb 6 mottakere2015Levert
Bats in Norway. Filling knowledge gaps.NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA Miljødirektoratet2015Levert
Jakt i elgens brunstperiodeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Levert
Effekt av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning 2 mottakere2015Levert
Konflikter mellom sørhare og stedegen hare Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2015Levert
Migrasjon, snø og beitetilgangNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Levert
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Levert
Droneflygings effekter på hekkefuglerHøgskolen i Nord-Trøndelag Miljødirektoratet2015Levert
Nasjonalt overvåkingsprogram for fjellrevNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Levert
Kartlegging av biologisk mangfoldNOF avd. Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Levert
Utdanning av ettersøksekvipasjer, villsvinNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Overnattende kråkefuglNOF avdeling Rogaland Rogaland fylkeskommune2015Levert
Hvor mye rødrev finnes det?Norsk institutt for naturforskning 13 mottakere2015Levert
Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Bedre rovdyrsporingNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Videregående kurs ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Vannfuglenes bruk av våtmarksområdet HotterelvosenTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2015Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 2 mottakere2015Levert
Deltakelse GPS-merking av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Levert
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Levert
kontroll av rev og mår for å øke skogsfuglbestandeInstitutt for naturforvaltning Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Utdanning av instruktører hundetreningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Jakt på småpredatorerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Analyse av kontrollkort og felling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Levert
Opplæring i føring av hundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Poster per side4021 - 4050 of 4578 items