Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Lyngbrenningsplan for grenseområdet Bygland-ÅseralEcofact sørvest AS2 mottakere2015Avslått, Avslått
Ettersøk av skadet viltErling Kjelvik15 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Aldersbestemmelse av elgElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)20 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Trekktelling av elgElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Kommunal hjorteviltplan for elg, hjort og rådyr Os kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Jaktkort for grågåsArendal Bondelag10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av ny bestandsplan for elg/hjort Sel Fjellstyre6 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
kartlegging av hubro 2015oum80 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Kartlegging av hakkespetter på NordmøreoumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2015Avslått
Sjøfugltellinger i Aust-Agder i 2015. Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder11 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende havelle i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forprosjekt – Rødrev og smårovvilt i SaltenProsjekt Utmark28 250Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
JaktlederkursProsjekt Utmark48 500Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
Søknad om telling av elgbestanden på VestvågøyaVestvågøy kommune65 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag30 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag60 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Vern av Vipe i HordalandNorsk Ornitologisk forening, Hordaland30 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2015Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Skadd fugl/drift av FuglevaktaCarl Knoff Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 33 mottakere2015Levert
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2015Marker kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
JaktistjørdalFjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
KOAT rypemodul - overvåkningsmetodikkUniversitetet i Tromsø280 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Hekkelokaliteter for makrellterne og måker i KrsKristiansand kommune, parkvesenet20 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
ElgjaktopplæringNJFF-Troms25 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for damer, helgekursNJFF-Troms13 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
JaktlederkursNJFF-Troms6 500Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
GauperegistreringNJFF-TromsFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
Kongeørn, kartlegging av forekomst 2015Kistefos Skogtjenester asFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Poster per side3991 - 4020 of 5097 items