Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villreinoppsyn 2021-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE24 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Villreinoppsyn i Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre13 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinoppsyn i Sunnfjord 2014Sunnfjord Reinsdyrlag6 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinoppsyn Sunnfjord Villreinutval 2015Sunnfjord Reinsdyrlag5 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Villreinprosjekt i Setesdal-Austhei Norsk Villreinsenter Sør150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Villreinprosjekt i Setesdal-Austhei og BrattefjellNorsk Villreinsenter Sør50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter100 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter 2 mottakere2020Ikke behandlet
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararNorsk Villreinsenter Sør150 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararNorsk Villreinsenter Sør50 0005 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
VillreintiltakSETESDAL AUSTHEI VILLREINLAG SA90 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag Sa50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag80 000Statsforvalteren i Agder2019Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag40 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag110 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag29 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag85 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag30 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag60 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag20 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag22 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villsvin – ettersøkskurs og utd. av villsvinhunderNorges Jeger- og Fiskerforbund850 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Villsvin - kunnskap om en ny artNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Villsvin i Hedmark-Informasjon og kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK100 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Villsvin i Hedmark-Kurs og informasjonNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark95 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt
Villsvin- kunnskap om en ny art i NorgeNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Villsvin- Kurs og informasjonNJFF Hedmark40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Villsvin på grensenUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0007 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Villsvin, Ny art i Hedmark- ettersøk og utdanning NJFF Hedmark Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Villsvinet – skadedyr eller ressurs?HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Poster per side3991 - 4020 of 4174 items