Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2017Ikke behandlet
Organisering jakt Vestvågøy kommuneVestvågøy jeger- og fiskeforening 3 mottakere2016Ikke behandlet
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Ikke behandlet
Hjort 2016Stiftelsen Norsk Hjortesenter 3 mottakere2016Ikke behandlet
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Innkjøp av flaggermuskasser til parker i OsloOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen 3 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått
GPSprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2016Ikke behandlet
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2016. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Ikke behandlet
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av overvintringsområder og trekkruter Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av overvintringsområder til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
DNA-fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen20 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2015Ikke behandlet
MIGRAPOP 2015Norsk institutt for naturforskning450 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Genetiske analyser hos fiskeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Predatorfôring som viltstelltiltakMats Finne3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
HønsehaukNIBIO400 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2015Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Mobilisering av vannfugldata til ArtsobservasjonerNordre Øyeren fuglestasjon 3 mottakere2015Ikke behandlet
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Overvintringsområder og trekkruter hos tyvjo Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Utarbeidelse av bestandsplan for villreinRondane Sør villreinutvalg 3 mottakere2015Ikke behandlet
Poster per side3991 - 4020 of 4650 items