Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av småsalamander på JærenECOFACT SØRVEST ASStatsforvalteren i Rogaland2021Avslått
Jakt på grågåsSØGNE JEGER OG FISKERFORENING10 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for gås i Lillesand kommuneLILLESAND KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Etablering av skadefellingslag for store rovdyrKARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNEStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Fangst av minkSteinar Solli Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Genetisk analyser og praktisk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Hvitkinngås og kortnebbgås i VesterålenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Jaktfalk i HordalandNORSK ORNITOLOGISK FORENING ADV. HORDALAND65 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Hjortedyr:diett, parasitter og bestandsbegrensningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Nasjonal ekspert EGMPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA185 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK120 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Miniseminar for elgjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK20 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Villsvin i Hedmark-Informasjon og kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK100 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Bortvisning av grå gås og sædgås på dyrket markBjørn Tore Søfting25 400Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Registreringer til Miljøkvalitetsnorm for villreinREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
VillreintiltakSETESDAL AUSTHEI VILLREINLAG SA90 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning Follo ElgregionHOLTHE VIDAR20 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Handlingsplan mot mink i Porsgrunn og Skien.SKIEN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Uttak av mink i fuglefredningsområder BYGGMESTER OG TAKSTMANN SKAAR10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Registrering av trekkelgFRON FJELLSTYRE47 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forebygging av viltpåkjørsler Målselv kommune 2021MÅLSELV KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Ettersøk Videregående del 2NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS10 800Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
NJFFs kvinnesatsing NORGES JEGER OG FISKERFORBUND1 300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI50 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
Hjort- Årlig registrering og statistikkUTMARKSFORVALTNINGEN AS30 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Bestandsplan Sørreisa Bestandsplanområde SØRREISA KOMMUNE10 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Informasjon og skoleringstiltak vilt 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND - NORD TRONDELAG85 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Flaggermus og klimaMICHAELSEN BIOMETRIKA AS300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Scenario analyse Øyulvsbu og formidlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Poster per side3991 - 4020 of 4578 items