Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Er livet i Bergen bedre enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Er måkelivet bedre i Oslo enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Er måkelivet bedre i byen enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Bevegelser til urbane måker i Oslo og VikenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Bevegelser til urbane måker i BergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
En gang urban alltid urban måke? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Urbane måker - hvorfor er de i byen om vinteren? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Går det bedre for ungene til bynære måker? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av sjøfugl i Innarsøyane naturreservatSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA42 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging av ærfugl sør av Muddvær, VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kartlegging av oter i Norge - 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Estimering av høstbest. av grågås i Norge, del IISTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA523 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Management implications of roe deer movementsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås og skadefelling: utprøving av tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Videreutvikling biobankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA154 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Pilot villsvinmerking - verktøy for forvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA171 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås og skadefelling: utprøving av tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Villsvinets arealbruk - verktøy for forvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Overvåking av ærfuglbestanden i OslofjordenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Uttesting av metoder for skånsom innhenting av DNASTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Tilskudd av overvåkning av salamander og bestandsbSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2022Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Nasjonal ekspert EGMPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA210 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Sikring og utvikling av www.dyrepoisjoner.noSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA235 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Poster per side3991 - 4020 of 4645 items