Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Leie av jaktterreng til opplæringsjakt NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Revejaktportal NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Opplæring i storviltjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Oppdatering av "Sjøfugljakt i Telemark"Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark 2 mottakere2017Ikke behandlet
Opplæring i småviltjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 16 mottakere2017Ikke behandlet
Etablering av småviltregistert i NT for gåsNaturdata as Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Etablering av småviltregister i NT for rypeNaturdata as 2 mottakere2017Ikke behandlet
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging av bestandstetthet av hareDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Overvåking av smågnagerbestanden i Nord-TrøndelagNord universitet 2 mottakere2017Ikke behandlet
Kurs i jakt på gåsNJFF-Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Samling av jegerprøveinstruktører i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2017Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdebruk-RondaneNord-Fron kommune 4 mottakere2017Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Produksjon av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Villreinens arealbruk i ForollhognaForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
sjøfuglkartlegging i Lånan/Flovær og Hysvær/SølaStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Kartlegging av elgbestanden i Vestvågøy kommuneVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfugl.Tom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2017Ikke behandlet
Registrering av sett-elg data for Finnmark 2017Finnmarkseiendommen 2 mottakere2017Ikke behandlet
Organisering jakt Vestvågøy kommuneVestvågøy jeger- og fiskeforening 3 mottakere2016Ikke behandlet
OPPSYN AV VILLREIN I FØRDEFJELLAFØRDEFJELLA VILLREINUTVAL Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Tilskuddsordning villreintiltak - oppsynTrollbua Eggedal AS Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Poster per side3991 - 4020 of 4647 items