Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgjakt med rifleskyting for damerNJFF-Troms10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Beitetaksering i Midt-TelemarkMidt Telemark landbrukskontor25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Bestandsovervåking av bergand, svartand og sjøorreLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Overvåking av hekkesbestander og ungeproduksjon hoLarsen Naturundersøkelser20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
kartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum25 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning1 200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukSetesdal Ryfylke Villreinlag45 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Overvåking av villreinbestanden og dens livsmiljøForollhogna Villreinområde55 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Arealregistrering villrein Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
OVERVÅKING OG KOORDINERING FJELLREV 2013Norsk institutt for naturforskning1 349 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Merking villreinSnøhetta villreinutvalg80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Støtte til Fennoskandisk elgseminarNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Kartegging av flaggermus i kirkerNorske Naturveiledere10 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Hubro-Vånd i et kystlandskap uten MinkHøgskolen i Innlandet, Evenstad 80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Naturdatas viltkonferanse 2013Naturdata as150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
SKANDULV - Bestand, Demogenetikk, ØkosystemeffektHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
kamerasendere på elg og villreinNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Kartlegging av oterfallvilt (Lutra lutra) i NorgeNorsk instituut for naturforskning190 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning120 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Rapporten "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser Norsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Tidlig jaktstart på grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Hekkende havørn i Nord-Norge. Innlegging i RovbaseNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Poster per side3991 - 4020 of 5086 items