Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
KvinneaktiviteterNJFF-Hordaland15 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Tilskudd til forprosjekt beitetaksering hjorteviltProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Hubro kartleggingFylkesmannen I Oslo Og Viken40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Registrering av strandengfuglerFylkesmannen I Oslo Og Viken20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Registering av sandsvale i ValdresØrrin - Norsk Ornitologisk Forening Valdres Lokallag30 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane50 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Kurs i fellefangst av småpredatorOlav Schrøder3 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Kurs i harejakt for damerOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Jaktopplæring for ungdomOlav Schrøder7 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Overvaking av havørn i VestlandNorsk Ornitologisk Forening30 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Taksering etter hønsefuglOlav Schrøder20 600Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)Norsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon65 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Reinsdyrjakt for damer og ferske jegereOlav Schrøder7 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
temakveld mer effektiv jakt på grågåsProsjekt Utmark44 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Temamøte for hjortFrøya kommune16 000Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNOF avdeling Rogaland6 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Forekomst av muse- og rottegift hos rødrevNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)350 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende jaktfalk i BuskerudFuruseth Lars-egil30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2019Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Jaktfalkundersøkelser i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning60 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Elgbeitetakst for alle vald i Stor-ElvdalStor-Elvdal Kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2019Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen750 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2019Naturdata As175 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Kurs i revejakt og fellefangst.Norges Jeger- og Fiskerforbund40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Biotopvalg og hekkesuksess hos vipe i AkershusNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)6 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Minkfanfangst i skjærgårdenNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Forsøk med sperregjerde for grågåsMidtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Taksering av rype og skogsfugl 2019NJFF Hedmark35 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Poster per side3991 - 4020 of 4650 items