Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Taksering av rype, skogsfugl og registrering av prNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i Sogn & FjordaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Avholdelse 4 slaktekurs hjortevilt Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar 2 mottakere2014Ikke behandlet
Bedre hjorteviljakt i Hedmark 2014NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Kompetanseheving kommunal rådyrforvaltningProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i HordalandNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Bedre villreinjakttilbud til folketKvikne Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Hvor mye spiser rødreven av elgslakteavfall?Chris Brostrøm Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i Møre & RomsdaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
bestandsvurdering av grågåsRennesøy Kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2014Ikke behandlet
Temakveld bruk av hjorteviltregisteret Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Tilbudsfolder for småvilt- og beverjakt i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Effekten av jakt på sosial organisering hos elg Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Informasjonsblad og temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Analyse av sett hjort i Oslo og AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i kirker i OpplandNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av kirker i ØstfoldNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Perleuglekasseprosjekt i OpplandLarsen Naturundersøkelser10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Videoovervåking av byttedyr levert på kongeørnreir Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Fjellrypeprosjektet i Nord-TrøndelagPål Fossland Moa20 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i kirker i Vest-AgderNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Masteroppgave om minkens valg av dagleierKristine Born6 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Byttedyr levert på reir av kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Informasjon interkommunalt skadefellingslagMålselv kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Deltakelse i Flywayplan-prosessNorsk institutt for naturforskning26 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i kirker i Aust-AgderNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
Opplærings kurs vilt 2014Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark65 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Poster per side3961 - 3990 of 4606 items