Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Taksering og takseringskursOlav Schrøder15 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Taksering SetesdalenNjff Aust-agder10 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Taksering/bestandsovervåkning av rypeStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Takseringsapp – Hønsefuglportalen 2017Norsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Tannanalyse elg jaktsesong 2020Rakkestad Kommune20 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Tannanalyse skutt elgRakkestad kommune20 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Telemetribasert studie av rødrevMorten Odden400 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Telemetribasert studie av rødrevMorten Odden350 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Telemetristudie av revHøgskolen i Hedmark, avd for anvendt økologi og landbruksfag Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Telemetristudie av rødrevMorten Odden350 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Telemetristudie av rødrev - 2018Morten Odden400 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Teljing av villreinFjellheimen Grunneigarsamskipnad Og Villreinutval32 000Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Teljing av villreinVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval10 000Statsforvalteren i Vestland2019Delvis innvilget
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval15 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Telling av elg med helikopterIBESTAD KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Telling av elg ved bruk av helikopterKåfjord Kommune Gaivuona Suohkan70 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Innvilget som omsøkt
telling av grågåsDønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
telling av grågåsDønna kommune2 mottakere2014Avslått
Telling av grågåsHITRA KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Telling av grågåsDønna kommuneNordland fylkeskommune2015Avslått
Telling av grågåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
telling av grågås Dønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Finnøy kommuneFinnøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2014Innvilget som omsøkt
Telling av grågåsreir i Finnøy og Rennesøy kommuneFinnøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Kvitsøy kommuneKvitsøy kommune15 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2014/15.Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2015/2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Avslått
Poster per side3961 - 3990 of 4645 items