Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
GPS-merking villrein HV&NF, -FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2018Ikke behandlet
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO 3 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog sa 3 mottakere2018Ikke behandlet
GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutval 3 mottakere2018Ikke behandlet
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått
GPS-merking villrein HV&NF, - FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellVerneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane30 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
hjorts ødeleggelser av rundballGeir Ståle Landsverk 3 mottakere2018Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening20 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
DNA- fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2018Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Den økonomiske effekten av skadefelling på grågåsNIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvintringsområder til horndykker, pilotstudieNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
REINCARNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2017Ikke behandlet
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald 3 mottakere2017Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2017. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2017Ikke behandlet
Forbedret elgforvaltning ved bruk an DNA teknologiHøyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad 3 mottakere2017Ikke behandlet
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning45 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Overvintringsområder til tyvjo fra Finnmark Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av oterdiett på Vega Norsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Estimering av oterbestandsstørrelse på VegaNorsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Integrasjon med HjorteviltregisteretJon Kristian Høye15 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO80 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 3 mottakere2017Ikke behandlet
Poster per side3961 - 3990 of 4650 items