Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn på PorsangerhalvøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Levert
Registrering av beverlokaliteterRINGEBU KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2 mottakere2021Avslått
Registrering av spillplasser for tiurSØR-FRON KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Brukerkurs i HjorteviltregisteretNATURDATA AS350 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Estimering av høstbestanden av grågjess i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA550 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Vinterfôring av elgOPPDAL KOMMUNE5 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND80 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Introjakt elgNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND84 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND32 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Erfaringer med over- og underganger for tamreinNORCONSULT ASMiljødirektoratet2021Avslått
Registreringer av bever i Gran og LunnerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS45 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Etablering av ettersøksringerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND62 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2021NATURDATA AS210 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2021STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Erfaringer med over- og underganger for tamreinNORCONSULT AS200 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA45 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMUSEUM STAVANGER ASMiljødirektoratet2021Avslått
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Opplæring av ettersøksekvipasjer til villsvinINDRE ØSTFOLD KOMMUNE12 500Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Viltlokaliteter for hare (Lepus timidus) - KleppECOFACT SØRVEST AS105 541Rogaland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Elgtelling med helikopterKARLSØY KOMMUNE143 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Nye bestandsplaner elg i Levanger 2021LEVANGER KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Deltakelse i rettighetsahveres driftsplanarbeidBIRKENES KOMMUNE17 500Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Poster per side3961 - 3990 of 4578 items