Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av vinterbeite for hjorteviltHADSEL KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Flaggermus i Trøndelag 2022 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Flaggermus i Trøndelag 2021 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2019 - viltformålHabitatDesign Eva Tilseth35 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2018HabitatDesign Eva Tilseth40 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i Sør-Trøndelag 2017HabitatDesign Eva Tilseth10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2020 - viltformålHabitatdesign Eva Tilseth20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER50 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Prosjekt havørn i Steigen 2022Gunnar Svalbjørg Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus30 0002 mottakere2019Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2017Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2016Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn på OsterøyGUNNAR BERGO Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Ny kartlegging av hønsehauk i Hordaland - 2018 Gunnar Bergo25 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Ny kartlegging av hønsehauk i HordalandGunnar Bergo40 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Spesielle utfordringer i viltforvaltningaGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Oppstart av kommunal ettersøksordning under jaktGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Videreutvikling og fornying av GSHGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Revitalisering av Grong UtmarksrådGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Omorg og drift av Grong Storvald hjorteviltGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Oppland Gregersen, Håkon Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
statuskartlegging av orrfuglleiker i BuskerudGregersen, HåkonBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Poster per side3961 - 3990 of 4606 items