Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hvor mye rødrev finnes det - videreføringNorsk institutt for naturforskning 14 mottakere2017Ikke behandlet
Følgeprosjekt i Rondane villrienområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
kalvingstidspunkt og mulige effekter av selektiv jNINA 2 mottakere2017Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i Nord-Trøndelag i 2017Georg Bangjord Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Kartlegging og Overvåking av jaktfalkbestanden i NNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2017Ikke behandlet
REGISTRERING AV TAIGASPISSMUS I HEDMARKRandsfjordmuseene Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Fangst av grågjess, scanning og loggereNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Flaggermusprosjekter 2017NORSK ZOOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Oppfølgingsseminar - NJFFs jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Oppland Gregersen, Håkon Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening 17 mottakere2017Ikke behandlet
BeitetakseringSkjåk kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Viltkamera til formidlingSauherad Jeger- og Fiskerforening 2 mottakere2017Ikke behandlet
Innkjøp av mårfellerSauherad Jeger- og Fiskerforening 2 mottakere2017Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2017Villreinrådet i Norge Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Kameraovervåkning av rovfugl og smågnagereNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2017Ikke behandlet
Opplæring på jakt, fiske, hund og friluftslivKvinnekontakt Verdal jeger og fiskeforening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2017. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2017Ikke behandlet
Hønsehaukovervåking i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Rogaland fylkeskommune2017Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2017Ikke behandlet
Mellomskarvens etablering i innlandet Norsk institutt for naturforskning Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Poster per side3961 - 3990 of 4647 items