Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ettersøksundersøkelse 2013-2014NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av åkerrikse på Nedre RomerikeNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
FORSTYRRELSE AV FJELLREV? Norsk institutt for naturforskning 6 mottakere2014Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2014SfSkog 4 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av dverglo og sandsvale i N-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Status og tiltaksplan for småvilt i HemneHemne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Blynivå i norske rovfuglarVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Overvåking av paddebestanden ved Litjevatn/KvivsveNaturvernforbundet i Møre og Romsdal Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Villsvin- kunnskap om en ny art i NorgeNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Digitalisering av historiske data for storviltjaktOs kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Bestandsplan i NesnaNesna kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
ELGBEITEREGISTRERING FOSENLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Overvåkning havørn SmølaNasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Overvåkning sjøfugl Haugøya (inkl Remman NR) Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Viltkartlegging i Ørsta og Volda kommuneØrsta kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Elgforvaltning - SkogøkonomiÅmot Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Møkkinventering i vinterbeiteområderElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ) Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Regionalt viltsamarbeid Sør-HelgelandBrønnøy kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Registreringer av nye gåseområder i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Flaggermus og gatelysMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og AkershusCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 3 mottakere2014Ikke behandlet
Viltlagetablering med bestandsplan og informasjonRennesøy Viltlag Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Revejaktkurs 2014Ernst Ketil Eriksen 2 mottakere2014Ikke behandlet
Fangst på svermeplass for flaggermus Flostranda NRMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Rapport om flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Poster per side3961 - 3990 of 4298 items