Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Inventering av hekkende våtmarksfugl på SmølaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL83 544Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Kartlegging av grågås i Nordland i 2018Prosjekt Utmark84 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Introjakt elgNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND84 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hekkende andefugler i kystlandskapetNNI RESOURCES AS85 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
ViltkartleggingRÆLINGEN KOMMUNE85 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS85 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING85 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Informasjon og skoleringstiltak vilt 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND - NORD TRONDELAG85 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Orrfugl i kystlandskapet på VestlandetNni Resources As85 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson85 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag85 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Bedre jakt på gjess og andefuglNorges Jeger- og Fiskerforbund85 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Rådyr eller "by"dyr?UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE85 200Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Effekten av rådyrs beiting i frukthager m.m.v/ Lier kommune85 946Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Endringer i alpine fuglesamfunnNni Resources As86 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Innspill til European Goose Management PlatformNorsk institutt for naturforskning86 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Elgbeiteregistrering i Finnemarka, Buskerudv/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum87 500Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Hvitkinngås og skadefelling: utprøving av tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Sikker jakt med hund. (fagseminar)NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND90 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
VillreintiltakSETESDAL AUSTHEI VILLREINLAG SA90 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Jenter klar for jaktNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG90 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
HUBRO: TEST AV HYPOTESER OM BESTANDSNEDGANGHøgskolen I Innlandet90 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Sjøfugltelling i Svellingsflaket lvo 2018Møysalen nasjonalparkstyre90 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 90 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Poster per side3961 - 3990 of 4645 items