Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bruk av stabile isotopanalyser av fjær for å kartlNINA Tromsø300 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Følgeprosjekt i Rondane villreinområdeNorsk Villreinsenter Nord300 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
MIGRAPOP - bruk denne søknadNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
#EcoTickAtle Mysterud300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
14th Arctic Ungulate ConferenceNINA300 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Hønsefuglportalen - utvikling 2015Norsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Hønsefuglportalen - søknad til MiljødirektoratetNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Förvaltning av mårdhund i FinlandSveriges Lantbruksuniversitet300 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Hubro og kraftforsyning på Solværøyene, Lurøy kommNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Varaldskogen: hønsehauk og skogsfuglNIBIO300 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bondelagets gåseprosjektNORGES BONDELAG310 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Effektstudie av turisme på sjøfugl, HornøyaNorsk Institutt for Naturforskning310 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Flaggermusprosjekter 2015NORSK ZOOLOGISK FORENING310 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 310 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening316 120Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Naturens jegereNorway Naturefilm As325 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
GPS-merkeprosjekt villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
GPSprosjekt på villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av flaggermus i Sør-Norge i 2019Michaelsen Biometrika AS345 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Hjorten i Nordfjella - del 2Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi346 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Mårprosjektet 2021-2022HØGSKOLEN I INNLANDET350 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Brukerkurs i HjorteviltregisteretNATURDATA AS350 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Poster per side3961 - 3990 of 4176 items