Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vegetasjonsanalyser i forbindelse med uthegningerNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2014Levert
Kartlegging av flaggermus i kirker i HordalandNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Levert
Overvåking av gaupe ved hjelp av viltkameraNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2014Levert
Kartlegging av flaggermus i kirker i Sogn & FjordaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Levert
FjellrypeprosjektetPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2014Levert
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Innsamloing av statistikk,behandling, utarbeiding Espen Lysaker 2 mottakere2014Levert
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Miljødirektoratet2014Levert
Flått registrering på hjortIdar Lauge Hatlegjerde Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Vegetesjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst 2 mottakere2014Levert
radiobjeller til sauHermann Abelsen Nordland fylkeskommune2014Levert
Temakveld bruk av hjorteviltregisteret Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Levert
Avholdelse 4 slaktekurs hjortevilt Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Levert
bestandsvurdering av grågåsRennesøy Kommune 2 mottakere2014Levert
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2014Levert
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Elgbeitetaksering Vorma Storsjøen ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2014Levert
Kartlegging av flaggermus i kirker i Nord-TrøndelaNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
FjellrypeprosjektetPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Tilbudsfolder for småvilt- og beverjakt i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Effekten av jakt på sosial organisering hos elg Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Informasjonsblad og temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Analyse av sett hjort i Oslo og AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i kirker i OpplandNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av kirker i ØstfoldNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Perleuglekasseprosjekt i OpplandLarsen Naturundersøkelser10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Videoovervåking av byttedyr levert på kongeørnreir Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Fjellrypeprosjektet i Nord-TrøndelagPål Fossland Moa20 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i kirker i Vest-AgderNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Poster per side3931 - 3960 of 4578 items