Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Videreføring av Salten Viltforvaltningsråd (SaV)Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Videreføring av Salten Viltforvaltningsråd (SaV)Prosjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Videreføring ettersøksundersøkelseNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Videreføring prosjekt ang. småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Videregående Ettersøkskurs med ArbeidsvarslingNJFF-Troms19 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Videregående kurs ettersøkOlav Schrøder9 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Videregående kurs ettersøkOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Videregående kurs ettersøkNJFF Vest-Agder20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Videregående kurs ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Videregående kurs i ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Videregående kurs, offentlig ettersøkNJFF Vest-Agder19 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Vidererutvikling av Kompetent jegerordning Mære landbruksskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Videreutdanning ettersøk og aversjondommere. Norges Jeger- og Fiskerforbund10 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Videreutvikling og fornying av GSHGrong Fritid Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Viderføring av prosjekt Smårovvilt i SaltenProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Villmarksleir i Øst og Vest FinnmarkNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Villmink - uttak i RandesundsskjærgårdenKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Villmink desimering i sjøfuglbestanderKristiansand kommune, parkvesenet50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Vill-mink eller farm-minkNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2015Avslått
Vill-mink eller farm-minkNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Villrein i Vestjotunheimen villreinområdeÅrdal Jeger og Fiskerforening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Villrein overvåking og oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg42 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Villrein overvåking og oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg45 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Villrein som indikatorNINAMiljødirektoratet2017Avslått
Villreinens arealbruk Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2018Avslått
Villreinens arealbruk i ForollhognaForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Poster per side3931 - 3960 of 4174 items