Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter3 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda 2020Norsk Ornitologisk Forening3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av vandrefalkRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen40 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Gjess i Vestfold og TelemarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina130 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Minkfritt 2020Brensholmen/sommarøy Utviklingslag30 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Byttedyrhåndtering på reiret til vandrefalkenMari Louise Smith 3 mottakere2019Ikke behandlet
Oterpredasjon på laks og sjøørret - RevidertNorsk instituut for naturforskning 3 mottakere2019Ikke behandlet
FriKalvNorsk institutt for naturforskning130 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Gjess som utfordring og ressurs Norsk institutt for naturforskning15 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
GPS-merking villrein HV&NF, ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2019Avslått
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått
Oterpredasjon på laks og sjøørretNorsk instituut for naturforskning 3 mottakere2019Ikke behandlet
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2019Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
fagsamling for bestandsplanområdaVestskog sa50 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Prosjekt forvaltning av hjortebestand sørVestskog sa3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
felles Informasjon og forvaltnings arbeid Valhall elgregion3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Gjess i Vestfold; overvåking og konfl.foreb.tiltakNorsk institutt for naturforskning100 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
kommunesamarbeid hjorteforvaltning 2019-2020Vestskog sa80 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Havørn i N-Norge & innlegging i Rovbase 2019Norsk Institutt for naturforskning100 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kurs i minkfangstUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2019Ikke behandlet
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellVerneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane30 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Effektivisering av jervejakt(Tilskudd til jaktbu)Nils Jøran Hætta 3 mottakere2018Ikke behandlet
Effekter av klima- og habitatendring på lavskrikeNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2018Avslått, Avslått
Poster per side3931 - 3960 of 4650 items