Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Flaggermus i Trøndelag 2021 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBANGJORD20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Utarbeide regional forvaltningsplan for grågås P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNINGStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging av fuglefaunaen i Nålbogen naturreservSELBU FJELLSTYREStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging og overvåkning av jaktfalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening30 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Jaktfalkundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Grågåsundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlig del av TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Hønsehaukundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina34 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2020 - viltformålHabitatdesign Eva Tilseth20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Tiltak for lappmeis i FemundsmarkaNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Røros Lokallag16 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i Nord-Trøndelag 2020Naturobservatøren Per Inge Værnesbranden20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Skadefelling av grågåsNamdalseid Jeger Og Fiskarlag15 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av hønsehauk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
DNA-basert overvåking av hubro Hitra-FrøyaNorsk institutt for naturforskning (NINA)15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Arbeid med prøveinnsamling CWDKnutshø Villreinutvalg10 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Bekjemping av mink i Leka 2019Leka kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2019 - viltformålHabitatDesign Eva Tilseth35 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Komparativt studie av rugeatferd Larus canusAndreas Baskår PedersenStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Grågåsundersøkelser i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Konflikt mellom tam- og villrein i ForrolhognaForollhogna VillreinområdeStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)Norsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Oppfølgingprøver for å bestemme nivå av miljøgiftRandi Grønnestad20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Poster per side3931 - 3960 of 4578 items