Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SlaktekursSALTDAL KOMMUNE37 500Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i nordlige TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING25 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)NORSK ORNITOLOGISK FORENING45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Slakte og parteringskursNJFF SØR-TRØNDELAG20 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
KvinneaktiviteterNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND20 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Skitt jakt 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER75 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro ved vindkraftanleggNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0008 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Diett hos hubro ved vindkraftanlegg (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING60 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubro (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING100 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING180 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i Troms og FinnmarkNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENING15 0004 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Redusert hjort – Reduserte skader 2021-2023SUNDVOR HJORTEVALD Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs i HønsefugltakseringNJFF SØR-TRØNDELAG8 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kurs i hjemmeladningNJFF SØR-TRØNDELAG11 500Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Utgivelse av HjorteviltetSTIFTELSEN ELGEN200 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Grågjess; jaktstart og fjærutviklingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA137 500Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av sædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET30 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Alders- og kjønnsfordeling hos sjøenderSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 00012 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Registrering og digitalisering av sett elgFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
La ikke dyra lideOLSENSØK HANS KRISTIAN OLSENVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Bestandsregistreringer av villrein i Rondane sørRONDANE SØR VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING10 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Poster per side3931 - 3960 of 4645 items