Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Endringer i sett dyr-instruksen i 2018Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina180 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Qustioning bycatch - What is the true scale ?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina45 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Spørreundersøkelse om villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Avslått
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Snøuglas økologi og bestandsforholdStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 8 mottakere2020Ikke behandlet
Innlegging av havørndata fra N-Norge i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
FriKalvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina225 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Overvintringsområder til horndykker, videreføring Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av hekkende horndykkerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Sporing av havsvale 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina60 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i fritidsfiskeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina165 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
MIGRAPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GOOSEHUNTStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina175 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hekkesuksess hos kongeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Overvåking av gjess i VesterålenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Gjess i Vestfold og TelemarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 3 mottakere2020Ikke behandlet
Nasjonal ekspert EGMPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina185 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Arrangering av internasjonalt snøuglemøte 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Regionalt villreinprosjektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Drift av HjorteviltportalenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 700Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
SNP-chip-utvikling for bjørn-overvåking i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2019Avslått
DNA: øke suksessen av feces-prøvene med gressStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Poster per side3931 - 3960 of 4650 items