Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Svelgbrems hos elg i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Kartlegging i havørn i TelemarkJan Erik Tangen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Skrantesyke hos elg i Trøndelag 2018-2020Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Dronning uten landArtic Light AS Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Bestandseffekter av akutt oljesøl på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Støtte til bevaringstiltak for dverggås i IranNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Produksjon av interaktive faktaark sensitive arterNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av hønsehaukInge Slaaen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Overvåkning av faunapassasjer Vestfold – et pilotNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Ikke behandlet
Ekstraordinært oppsyn ifm.villreinjaktBrattefjell - Vindeggen villreinutval Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Oppsyn villreinjakt Tolga ØstfjellTerje Sandberg Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
VillreinjaktoppsynKnutshø Villreinutvalg 2 mottakere2017Ikke behandlet
Oppsynsteneste Sunnfjord Villreinområde 2017.Sunnfjord Reinsdyrlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde 2 mottakere2017Ikke behandlet
ULVEATFERD-Årssyklus og spesielt nær bebyggelse?Høgskolen i Innlandet, Evenstad  Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Forstyrrelse på dyreliv – WEBbro til forvaltningenNorsk institutt for naturforskning 34 mottakere2017Ikke behandlet
Taksering av hønsefugMøre og Romsdal Fuglehundklubb Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Kartlegging av predasjon og sykdom hos villrein i Rondane Sør villreinutvalg 2 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn i Øst-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
apport trening for stående fuglehunderAnne Grethe Bakkevold 2 mottakere2017Ikke behandlet
Vilttiltak: TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Kurs i kystseljakt.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Elgjaktopplæring - damer.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Elgjaktopplæring - ungdom.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Ettersøk vidregående - 3 kurs.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Småviltjakt for førstegangjegere - ungdom.Norges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Småviltjakt førstegangsjegere - damerNorges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Jaktlederkurs - elgjaktNorges Jeger- og Fiskerforbund 2 mottakere2017Ikke behandlet
Poster per side3931 - 3960 of 4647 items