Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
sjøfuglers diett utenom hekkesesongenNINA Tromsø283 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening288 400Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak - beiteskader fra hjortNORGES BONDELAG290 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Manipulering av fôrtilgang for rødrev gjennom åretHøgskolen i Innlandet290 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Flaggermusprosjekter 2016NORSK ZOOLOGISK FORENING298 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening298 400Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Effekter av genetisk isolasjon på storsalamander STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG300 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Flaggermus og klimaMICHAELSEN BIOMETRIKA AS300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen I Innlandet300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Videføring av følgeprosjekt i Rondane villreinomr.Stiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHøgskolen I Innlandet - Hedmark300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Effekter av isolasjon på storsalamanderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk Hjortesenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Naturens jegereNorway Naturefilm As300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Ferdigstillelse av mal for kunnskapsgenereringStiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad 300 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Arealbruk og overvintringsområder til storskarv i Norsk institutt for naturforskning300 0008 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Rødrevens demografi i Norge – tilrettelegging av dNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2017Skogbrukets kursinstitutt300 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
MIGRAPOP 2017Norsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Poster per side3931 - 3960 of 4176 items