Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Piggsvin i Norge – en kunnskapsstatusSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Elgmerking i Stabbursdalen og AnarjohkaNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMITroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Brusand fuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALANDStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Er måkelivet bedre i Oslo enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Skadefelling gåsNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Er måkelivet bedre i byen enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
En gang urban alltid urban måke? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Urbane måker - hvorfor er de i byen om vinteren? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Går det bedre for ungene til bynære måker? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Hvorfor er elgkalvene mindre? HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Grevling i Innlandet 2022-2023 HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Overvåking av fotråte hos villrein i RondaneRONDANE SØR VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Kultivering for småvilt, jaktleder opplæringVAREGGA GRUNNEIGARLAG JAKT- OG BEITEFORENINGVestland fylkeskommune2022Avslått
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Villsvinets arealbruk - verktøy for forvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Tilskudd av overvåkning av salamander og bestandsbSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Dvergmåke kartlegging og ringmerkingBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Hjort- Årlig registrering og statistikkUTMARKSFORVALTNINGEN ASViken fylkeskommune2022Avslått
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurv (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging av tretåspett i Surnadal og Tingvoll NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Supplerende småspovekartlegging i Møre og Romsdal NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging av Grågåsreir i ferskvannslokaliteterUTMARKSFORVALTNINGEN ASStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Overvåking av storspove (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging av horndykker i Innlandet (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging av horndykker i Innlandet (S)BIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
Kanarifugler i kullgruva HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
Poster per side3931 - 3960 of 4578 items