Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utgifter til overvåkingsprogram, elg, 2014Re kommune6 905Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Viltsporregistrering på snø i HedmarkNJFF Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk av polarsniper i PorsangerJames Robert Wilson60 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgVågan Kommune60 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan ElgLurøy Kommune35 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Habitatvalg hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBU6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Utbredelse hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBU6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Hekke og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet 70 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Flytelling av hvitkinngås mai 2015Herøy kommune50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Smårovpattedyr; slakteavfall og kadaver Pål Fossland Moa150 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fagdag Villrein 2015Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging vandrefalk i Buskerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging Jaktfalk Bukerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging Horndykker Buskerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud5 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging Fjellvåk Buskerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud15 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord25 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord50 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Ettersøk av skadet viltErling Kjelvik15 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Jaktkort for grågåsArendal Bondelag10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av ny bestandsplan for elg/hjort Sel Fjellstyre6 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Sjøfugltellinger i Aust-Agder i 2015. Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder11 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Forprosjekt – Rødrev og smårovvilt i SaltenProsjekt Utmark28 250Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
JaktlederkursProsjekt Utmark48 500Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag30 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag60 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Vern av Vipe i HordalandNorsk Ornitologisk forening, Hordaland30 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2015Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Hekkelokaliteter for makrellterne og måker i KrsKristiansand kommune, parkvesenet20 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
ElgjaktopplæringNJFF-Troms25 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Poster per side3931 - 3960 of 5095 items