Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere3 mottakere2014Avslått, Avslått
Ettersøksundersøkelse 2013-2014NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Handlinsgplan for flaggermus i NorgeNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Miljødirektoratet2014Avslått
Organisasjonsstøtte til NIFFNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Miljødirektoratet2014Avslått
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Kartlegging av åkerrikse på Nedre RomerikeNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
FORSTYRRELSE AV FJELLREV? Norsk institutt for naturforskning 6 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Forvaltning av hjortebestand 2014SfSkog 4 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av dverglo og sandsvale i N-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende fjellvåk i NorgeNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestandSfSkog100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Eksponering av beveren for jegerenFrank Narve RosellMiljødirektoratet2014Avslått
Status og tiltaksplan for småvilt i HemneHemne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2014Avslått
Restaurering av Sør-Nyp vatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten15 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Blynivå i norske rovfuglarVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Overvåking av paddebestanden ved Litjevatn/KvivsveNaturvernforbundet i Møre og Romsdal Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Jaktlederkurs for elgjegereFredrikstad kommune, MIljø og landbruk15 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Villsvin- kunnskap om en ny art i NorgeNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Digitalisering av historiske data for storviltjaktOs kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Forvaltningsplan for villsvin i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Drift av Dividalen fuglestasjonNOF avdeling Troms20 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Evaluering estimeringsmetodikk og predatoreffekterUniversitetet i TromsøFinnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Kartlegging av flaggermus i NordlandMichaelsen BiometrikaStatsforvalteren i Nordland2014Avslått
JaktlederkursNJFF Vest-Agder12 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Poster per side3901 - 3930 of 4650 items