Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Veileder for kommunale ettersøk av vilt NaturPartner 60 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Veiledningshefte, kompetanseheving storviltjegere/Norges Jeger- og Fiskerforbund80 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Vekstkurve hos svartbakungerARILD BREISTØL21 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Vendbart mål for skytetrening, til bruk i kurssammNorges Jeger- og Fiskerforbund avd TelemarkTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Verifisering av otertilstedeværelseNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
VERN AV HEKKEOMRÅDE FOR RØDNEBBTERNE VEINESBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Vern av Vipe i HordalandNorsk Ornitologisk forening, Hordaland30 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Vern vipaKarmøy kommune16 000Statsforvalteren i Rogaland2016Innvilget som omsøkt
Vern VipaKarmøy kommune16 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Ikke behandlet
VESTHJORTNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi 2 mottakere2020Ikke behandlet
Vevsprøver fra norske hjortedyr - CWDVeterinærinstituttetMiljødirektoratet2019Avslått
VG 2 ettersøkOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Vidaregåande kurs ettersøk og fagdag ettersøkNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Videføring av følgeprosjekt i Rondane villreinomr.Stiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Videoovervåking av byttedyr levert på kongeørnreir Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Videre arbeid med norsk ringmerking i 2015 og 2016ARC90 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Videre kartlegging av flaggermus i Trondheim kommuTrondheim kommune, Miljøenheten20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Videreføring - bestandoversikt gås i Porsanger Porsanger Kommune45 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Videreføring - bestandsovervåking på gås PORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Videreføring av leieavtaler av jakttereng.Skodje Jeger Og Fiskeforening Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Videreføring av prosjektet «Saltslikkesteiner som Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Videreføring av Salten Viltforvaltningsråd (SaV)Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Videreføring av Salten Viltforvaltningsråd (SaV)Prosjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Videreføring ettersøksundersøkelseNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Videreføring prosjekt ang. småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Poster per side3901 - 3930 of 4166 items