Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Ikke behandlet
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnBIRDLIFE NORGE3 mottakere2022Avslått, Innvilget som omsøkt
A thriving coast- predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 0003 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG3 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA25 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda og rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Raudrev på Hardangervidda - rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA48 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Registreringer til Miljøkvalitetsnorm for villreinREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD24 5003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG21 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Oterpredasjon på laks og sjøørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening80 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter33 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Raudrev på HardangerviddaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina30 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Veg Store Urevatn - evaluering av ferdselFylkesmannen I Agder3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Delprosjekter - ugler og hakkespetterNatur, Plan Og Utvikling Baklid3 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Qustioning bycatch - What is the true scale ?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Innlegging av havørndata fra N-Norge i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter3 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side3901 - 3930 of 4647 items