Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Årlig vurdering av sett hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått
Rullering av forvaltningsplan for gjess i TelemarkNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Informasjon-/vernetiltak jaktfalken Veines KongsfjBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
VERN AV HEKKEOMRÅDE FOR RØDNEBBTERNE VEINESBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Kartgrunnlag for elgregioner og elgvald i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Avslått, Avslått
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Vannfuglenes bruk av våtmarksområdet HotterelvosenTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2015Ikke behandlet
Linjetaksering av lirypeNamsskogan Fjellstyre 2 mottakere2015Ikke behandlet
Prosjekt ”Urbane måker” i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2015Ikke behandlet
Overvåking av hubro på Solværøyene 2015Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2 mottakere2015Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Hordaland + Sogn og FjordaneNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2015Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 2 mottakere2015Ikke behandlet
Reduksjon av elpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Avslått
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening40 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Vest-AgderCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Havørn; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen2 mottakere2015Avslått
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning145 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Kartlegging av trekkende trollflaggermus på Sør- oStrix miljøutredning65 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Jaktlederkurs FolloUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2015Ikke behandlet
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Sildemåkeprosjektet i Troms og Finmark 2015NOF - Troms Fylkeslag15 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Katten som predator: Video og GPS Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet26 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått
Poster per side3901 - 3930 of 4175 items