Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av stor- og smålom i OpplandNorske Naturveiledere15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bestandsovervåking av skogdue i Vestre TotenLarsen NaturundersøkelserFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartl. av smågnag.- og spissmusarter i OpplandRandsfjordmuseeneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon40 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Telling av grågåsreir i Finnøy kommuneFinnøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2014Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i RogalandNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Rødlistede flaggermus i indre RyfylkeNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Statsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Rapport om flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Fangst på svermeplass for flaggermus Flostranda NRMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Overvåking av paddebestanden ved Litjevatn/KvivsveNaturvernforbundet i Møre og Romsdal Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Viltkartlegging i Ørsta og Volda kommuneØrsta kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Overvåkning havørn SmølaNasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Overvåkning sjøfugl Haugøya (inkl Remman NR) Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2014Avslått
Restaurering av Sør-Nyp vatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten15 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Munkholmen fuglelagune - prosjekteringTrondheim kommune, Miljøenheten3 mottakere2014Avslått, Avslått
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Drift av Dividalen fuglestasjonNOF avdeling Troms20 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i TromsNorsk institutt for naturforskning40 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
"Bygging og hantering av revbåsMålselv JFF2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
GOOSEHUNT 2014Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2014Ikke behandlet
Hekke- og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet  2 mottakere2014Ikke behandlet
Registreringer av nye gåseområder i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Bevaring av skjeggmusøre i LeksvikNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 3 mottakere2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i NordlandMichaelsen BiometrikaStatsforvalteren i Nordland2014Avslått
Poster per side3901 - 3930 of 4645 items