Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Ajourhold av naturbase i Gjøvik kommuneGjøvik kommune2 mottakere2015Avslått
Utarbeidelse av forvaltningsplan gåsFredrikstad kommune avd Miljø og lanbruk25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Modell for småviltforvaltningNJFF Sogn og Fjordane50 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Samarbeidsprosjekt småvilt i Sogn og FjordaneVestskog saSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Forvaltningsplan for gjess for Austrheim,Fedje og Radøy kommune30 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Jakfalk i HordalandNOF Hordaland20 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservatNOF Telemark40 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Hvitryggspettinventering i Aust-Agder i 2015Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Overvåking av hekkende vannfugl i TyrifjordområdetLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Flytelling av hvitkinngås i NordlandHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Kartlegging av bjørkemus med viltkameraNaturformidling van der Kooij12 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Hønsefugltaksering 2015Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat30 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Levert
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Levert
Internasjonal gåseforvaltningNorsk institutt for naturforskning95 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Levert
Telling av grågåsreir i Finnøy og Rennesøy kommuneFinnøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Kommunal hjorteviltplanEngerdal KommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Biotopforbedrende tiltak Holmevassheia, SirdalEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Levert
Søknad om midler til digitalisering av eldre ringmMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen150 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Stor salamanderNorsk Ornitologisk Forening, Våtmarksgruppa Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Merkeprosjekt Hjort i ØstfoldFaun Naturforvaltning AS Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Matkurs med grågås Dønna kommune20 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Vintertelling av elgVågan Kommune60 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU800 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Poster per side3901 - 3930 of 5089 items