Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mårprosjektet 2021-2022HØGSKOLEN I INNLANDET350 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av rovfuglreir i NannestadNANNESTAD KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Svarthalespove i Nord-NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Kompetanseheving innen viltsektoren 2021SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT450 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Ettersøk påkjørt viltMÅLSELV KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune2021Avslått
Rekruttering til jakt - undersøkelse NORGES JEGER OG FISKERFORBUND380 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Villreinoppsyn 2021-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE24 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Faglig vurdering av metoder for elgtelling DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE33 333Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Ettersøksgruppen - kurs/utstyr nye jegereFARSUND OG LYNGDAL JEGER- OG FISKERFORENING16 500Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bruk av drone for å finne rådyrkalver før slåttTØNSBERG KOMMUNE50 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kommunale målsettinger FAUN NATURFORVALTNING AS65 000Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND40 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Hjorten i VikenFAUN NATURFORVALTNING AS150 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Raudrev på Hardangervidda og rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2021Levert
Hjorten i RogalandFAUN NATURFORVALTNING AS160 000Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av bever i tidligere Klæbu kommuneTRONDHEIM KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda - rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2021Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Hjorten i Møre og Romsdal FAUN NATURFORVALTNING AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
EttersøkskursNJFF SØR-TRØNDELAG15 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Beverforvaltningsplan for Tydal kommuneTYDAL KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
StorviltjaktkursNJFF SØR-TRØNDELAG114 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Hjorteviltplan for Tydal kommuneTYDAL KOMMUNE45 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Viltregistrering med viltkameraNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK50 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til drone med termisk kameraPER HELDALVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBANGJORD20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Sporing av havsvale 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA249 950Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI30 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Villsvinets økologi STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Poster per side3901 - 3930 of 5086 items