Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark 16 mottakere2014Ikke behandlet
Overvaking av skoghønsreir 2014Høgskolen i Hedmark 16 mottakere2014Ikke behandlet
Prosjekt ElgbeiteHøgskolen i Hedmark 4 mottakere2014Ikke behandlet
Integrert forvaltning av skog och elgHøgskolen i Hedmark 2 mottakere2014Ikke behandlet
Fôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversiktHøgskolen i Hedmark 17 mottakere2013Ikke behandlet
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark 3 mottakere2013Ikke behandlet
RØDREVEN: EN GENERALIST PÅ FREMMARSJHögskolan i Hedmark140 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS 3 mottakere2013Ikke behandlet
Inventering av hekkende grågåsbestand i Horten komHorten natursenter, konto merkes Horten natursenter Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Human jakutøvelse og bruk av ettersøkshundHordaland Elghundklubb 6 mottakere2015Ikke behandlet
Digitalisering av vald- og jaktfeltgrenserHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Digitalisering av kommunens viltkartHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Elgforvaltning Follo ElgregionHOLTHE VIDAR20 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Elgforvaltning Follo ElgregionHolthe Vidar11 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
kjølecontainere til håndtering av viltkjøtt Hol kommune v/ Utmarkskontoret130 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Telling av grågåsHITRA KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging, overvåking og tiltak mot villminkHitra kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy Kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy Kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Gjødsling av beite til hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune20 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Gjødsling av beite til hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Poster per side3901 - 3930 of 4650 items