Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av viltressurserDønna kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
FallviltDønna kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Kartlegging av elg og hjort i Drangedal kommuneDrangedal kommuneTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Driftsplan hjortevilt - elg,hjort og rådyrDovre Elgutvalg2 mottakere2017Avslått
kartlegging HvitkinngåsDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Haretaksering med løypemaskiner Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Registrering av bever i Oppland.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka100 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Kartlegging av bestandstetthet av hare Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Kartlegging av bestandstetthet av hareDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Seminar- Hvorfor er hare på Rødlista?Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Overvåking av trekkfugler i DokkadeltaetDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Avslått
Registreringer av bever i Gran og LunnerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS30 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Søknad Beverregistrering 2020Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As60 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Fiskeørn - kunstige reir 2016Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter2 mottakere2016Avslått
FISKEØRN, kunstige reirDokkadeltaet Nasjonale VåtmarkssenterFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bekjemping av svartlistet art: MinkDELP UTMARKSLAG SA5 200Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Faglig vurdering av metoder for elgtelling DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE33 333Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
vilttiltak, organisering av jakDan LystadFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Tilrettelegging for jaktDagfinn FlottorpFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
The unique, straight-lined adder of NorwayDag Dolmen2 mottakere2019Avslått, Avslått
Overvåking og ringmerking av havørn i SunhordlandDag BrynjelsenStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Overvåking og ringmerking av havørn i SunhordalandDag Brynjelsen17 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Kornkråke. Hekkeplasser og effekt av tapt areal. Christopher Reppe10 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hvor mye spiser rødreven av elgslakteavfall?Chris Brostrøm Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Effekten av jakt på sosial organisering hos elg Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU1 200 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU750 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU800 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Poster per side3901 - 3930 of 4174 items