Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Telling av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Samling jakthundeiereNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Kurs i taksering av hønsefuglNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Oppdatere og digitalisere kommunens viltkartOs kommune 2 mottakere2018Ikke behandlet
Smålom og storlom I Sogn & FjordaneNNI Resources AS Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2018Ikke behandlet
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Overvåking storsalamander i 2018 Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Kameraovervåkning av rovfugl og smågnagereNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Produksjon og trykking av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2018Ikke behandlet
Leie jaktterreng i KristiansundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Spurvehauk i VestfoldNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Verifisering av otertilstedeværelseNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2018Ikke behandlet
Videreføring prosjekt ang. småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 10 mottakere2018Ikke behandlet
Unik biobank med historisk materialeVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Forebygging av barkgnagskader på gran Faun Naturforvaltning AS 10 mottakere2018Ikke behandlet
Viltseminar 2018Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2018Ikke behandlet
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad kommune Miljø og landbruk Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Gåsejakt i Sandebukta - Praktisk iverksettingSande kommune  Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Registrering av villrein og tamrein øst i Forollh.Forollhogna Villreinområde Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Villreinjaktoppsyn Hardangervidda 2018Hardangervidda Villreinutval Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Poster per side3901 - 3930 of 4650 items